História

Kohnov dom

Kohnov dom je jednou z najstarších a najzachovalejších budov v Detve. V polovici 19. storočia ho postavili Alexander Kohn.

V zadnej časti domu Kohnovci bývali, v prednej časti domu prevádzkovali obchod so zmiešaným tovarom. Predávali v ňom múku, cukor, soľ, tabak, špiritus, ale aj petrolej, mydlo železivo a reťaze. Kohnov obchod bol najväčším v okolí, nakupovali v ňom ľudia nielen z Detvy, ale aj z okolitých lazov a dedín.

Zaujímavosti

Kohnov dom

Pivnica, v ktorej je dnes reštaurácia, slúžila vďaka celoročnej stálej teplote ako sklad pre obchod.

Od roku 1931 bola pred Kohnovým domom v prevádzke čerpacia stanica na pohonné hmoty pre automobily.

V budove oproti (dnes zelovoc) prevádzkovali obchod s bicyklami.

Priestor pred Kohnovým domom bol najrušnejším miestom v Detve – (námestím) – konali sa tam pravidelne jarmoky.

Galéria

Fotografie

Kohnovci

Príbeh

Kohnovci boli aj statkári. Okrem obhospodarovania pôdy (Kohnov vŕšok) chovali kone, voly, kravy, jalovice, teľatá, bravy a sliepky. Kohnovci patrili k majetnejším rodinám v Detve, ich majetok mal základ v dlhoročnom podnikaní. Podľa výpovede starších ľudí však žili s ostatnými obyvateľmi mesta v zhode a boli iným nápomocní.

Počas 2. svetovej vojny Kohnovcov z domu vysťahovali, niekoľkým sa podarilo utiecť do zahraničia, ostatní boli počas vojny zavraždení. Posledným majiteľom domu bol Ladislav Kohn, ktorý umrel v roku 1938. Jeho manželka Frederika (Frida) Kohnová, matka siedmých detí, bola spolu so svojou dcérou a jej rodinou zavraždená začiatkom roku 1945 v Kováčovej. Po skončení vojny a tragických udalostiach v rodine sa nikto z rodiny do Detvy nevrátil.

V roku 1948 prešiel dom do rúk štátu. Po vojne bola v dome zriadená prevádzka Potravné družstvo Detva, neskôr tam bola cukráreň a pohostinstvo. Jednota bola správcom prevádzok v budove až do roku 1995, keď budovu odkúpili súčasní majitelia.

V roku 1995 predalo družstvo polorozpadnutý dom súčasným majiteľom, ktorí ho zrekonštruovali. Počas rekonštrukcie sa postupovalo tak, aby sa zachovalo čo najviac z pôvodnej stavby – celé prízemie (múry, niektoré okná a dvere) a pivnica s pôvodnou klenbou, drevené trámy na vyšších poschodiach a v podkroví, kovové dvere a kovania, našli sa drobné predmety po pôvodných majiteľoch budovy. Všetky nájdené predmety, fotografie a informácie o histórii domu je možné pozrieť si na recepcii penziónu, kde je umiestnená komorná výstavka venovaná histórii domu.